Roel Meijvis studeerde filosofie in Tilburg (BA) en Amsterdam (MA). Hij is werkzaam als schrijver van essays en artikelen, als theatermaker en als redacteur Filosofie van Politiek & Cultuur bij Filosofie-Tijdschrift.

nieuw

De glimlach van de aarde. Het voelende denken van Albert Camus.

De Frans-Algerijnse schrijver Albert Camus heeft altijd ontkend filosoof te zijn. Toch veronderstelt zijn veelzijdige oeuvre – romans, essays, toneelteksten, journalistieke stukken, redevoeringen en correspondenties – een onderliggend denken. Wat is de filosofie van Camus? En wat is daarvan de waarde voor ons leven in de 21e eeuw?

In De glimlach van de aarde neemt Roel Meijvis de lezer mee op ontdekkingsreis door Camus’ rijke oeuvre, dat nog altijd op veel lezers een grote aantrekkingskracht uitoefent. In een even persoonlijk als deskundig essay laat Meijvis zien welke antwoorden de filosofie van Camus biedt op de vragen van onze tijd.

“Meijvis heeft een thematisch rijk, actueel en persoonlijk essay over Camus geschreven, dat zowel kritisch als liefdevol is. Het belangrijkste is misschien wel dat dit boek waarin de voelende dimensie van Camus’ denken centraal staat, ook zelf met veel gevoel geschreven is. Daardoor blijkt de liefde voor Camus – ook in de kritische noten die aan de orde komen – uiteindelijk uit alle pagina’s.” – Filosofie-Tijdschrift

“Met De glimlach van de aarde schrijft Meijvis een boeiende inleiding in het denken van Camus, die de relevantie van dat denken inzichtelijk en hanteerbaar maakt. Of je nu wel of niet bekend bent met het werk van Camus, Meijvis’ vaardig opgeschreven zoektocht leest als een enthousiasmerende uitnodiging om zijn werk te (her)lezen.” – Theaterkrant

“In alle werken van Camus staan filosofische onderwerpen centraal. Toch heeft Camus niet op een systematische manier filosofie bedreven. Zelf beweerde hij dan ook dat hij geen filosoof is. Dat dat onterecht is blijkt ook uit dit boek van Roel Meijvis, waarin hij het denken van Camus bespreekt. Hij legt de ideeën van de Frans-Algerijnse filosoof over vreemdheid, logica, natuur, ethiek en activisme helder en precies uit.” – Filosofie Magzine